spacer

Sekcja Bezpieczeństwa Elektromagnetycznego Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji

header
Menu serwisu
Strona główna
Skład
Konferencje
Komunikaty
Kontakt
Do pobrania
Strona KEiT
 
Strona główna

Witamy na stronie Sekcji Bezpieczeństwa Elektromagnetycznego


Zakres działalno?ci Sekcji

Zakres działalno?ci Sekcji obejmuje podejmowanie wspólnych inicjatyw naukowo-badawczych oraz popularyzację zagadnień związanych z szeroko rozumianą kompatybilno?cią elektromagnetyczną oraz bezpieczeństwem elektromagnetycznym, rozumianymi jako wszelkiego rodzaju aspekty bezpieczeństwa elektromagnetycznego urządzeń, systemów i instalacji ?rodowisku elektromagnetycznym oraz zapewnieniem ich współistnienia, w tym okre?lanie zagrożeń elektromagnetycznych i ich skutków (m.in. oddziaływania zaburzeń elektromagnetycznych oraz emisji, w tym emisji ujawniających - ulotu informacji) w różnych obszarach działalno?ci człowieka.


  Aktualizacja 2024.06.14
spacer