spacer

Sekcja Bezpieczeństwa Elektromagnetycznego Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji

header
Menu serwisu
Strona główna
Skład
Konferencje
Komunikaty
Kontakt
Do pobrania
Strona KEiT
 
Strona główna arrow Komunikaty

Komunikaty Sekcji Bezpieczeństwa Elektromagnetycznego KEiT PAN

Komunikat z dnia 2024-06-13

Przewodniczący Sekcji Bezpieczeństwa Elektromagnetycznego Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk, prof. Tadeusz W. Więckowski zaprasza na spotkanie robocze (zdalne) i posiedzenie plenarne (we Wroc?awiu) Sekcji Bezpiecze?stwa Elektromagnetycznego Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk.

Spotkanie robocze Sekcji BEM KEiT PAN

Spotkanie robocze odb?dzie si? w dniu 24 czerwca 2024 (poniedzia?ek) o godzinie 12:00 w formie zdalnej poprzez platform? Zoom. Szczegó?y i link do spotkania zosta?y przes?ane poczt? elekroniczn?.


Posiedzenie plenarne Sekcji BEM KEiT PAN

Posiedzenie plenarne odb?dzie si? we Wroc?awiu w Politechnice Wroc?awskiej w dniu 27 czerwca 2024 roku (czwartek) o godzinie 14:00 do 15:00 w sali 032 w budynku C-13 (Wroc?aw, wyb. St. Wyspianskiego 23 / 25, https://maps.app.goo.gl/HaTtrAGBzkTJNk4E7, GPS: 51.10738, 17.05964). Przewidywany czas posiedzenia: 60 min.
Posiedzenie odb?dzie si? podczas XIV Krajowych Warsztatów Kompatybilno?ci Elektromagnetycznej. Szczegó?owy program Warsztatów EMC dost?pny jest na stronie: "https://www.warsztaty-emc.pwr.edu.pl .

Wymagane jest zwrotne potwierdzenie udzia?u w posiedzeniu do dnia 19.06.2024 do godz. 12:00. Osoby z potwierdzonym udzia?em w posiedzeniu plenarnym sekcji BEM b?d? mia?y zapewniony lunch, który zaplanowano przed spotkaniem plenarnym Sekcji BEM (w godz.13:00 - 14:00) w ramach Warsztatów EMC.


Program posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Podsumowanie poprzedniego okresu dzia?alno?ci
 3. Ustalenie planu pracy Sekcji w bie??cym roku i kadencji
 4. Referat naukowy:
  dr hab. in?. Pawe? Kopyt, Politechnika Warszawska "Zabezpieczenia modu?ów elektronicznych dedykowanych bezza?ogowej platformie lataj?cej przed impulsami elektromagnetycznymi o wysokiej mocy, rozwi?zania, metody bada? i uzyskane wyniki"
 5. Sprawy organizacyjne
 6. Dyskusja
 7. Wolne wnioski
 8. Zamkni?cie posiedzeniaKomunikat z dnia 2022-06-13

Przewodniczący Sekcji Bezpieczeństwa Elektromagnetycznego Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk, prof. Tadeusz W. Więckowski zaprasza na posiedzenie Sekcji, które zorganizowane będzie podczas XIII Krajowych Warsztatów Kompatybilno?ci Elektromagnetycznej.
Posiedzenie odbędzie się 28 czerwca 2022 roku (wtorek) w godzinach od 14:00 do 15:30 w Centrum Konferencyjnym Politechniki Wroc?awskiej (budynek D-20 przy ulicy Janiszewskiego 8). Szczegółowy program Warsztatów EMC dostępny jest na stronie: "https://www.warsztaty-emc.pwr.edu.pl .

Program posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Podsumowanie poprzedniego okresu działalno?ci
 3. Współorganizacja Międzynarodowej Konferencji Kompatybilno?ci Elektromagnetycznej EMC Europe 2023 w Krakowie
 4. Referat naukowy: Dariusz Więcek, IŁ-PIB, "Zak?ócenia i kompatybilno?ć systemów 5G z telewizją naziemną DVB-T/T2 w pa?mie 700 MHz? (referat zostanie zaprezentowany podczas wcze?niejszej sesji w godz. 10:00 - 10:20)
 5. Dyskusja
 6. Wolne wnioski
 7. Zamknięcie posiedzeniaKomunikat z dnia 2021-09-27

Profesor Tadeusz Więckowski - Przewodniczący Sekcji Sekcji Bezpieczeństwa Elektromagnetycznego KEiT PAN, zaprasza na posiedzenie Sekcji.
Posiedzenie odbędzie się w ?rodę 29.09.2021 o godzinie 12:00 formie telekonferencji poprzez platformę Zoom. Przewidywany czas spotkania to ok. 1,5 godziny.
Szczegóły zostały przesłane poprzez pocztę eletroniczną.

Program posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Podsumowanie poprzedniego okresu działalno?ci
 3. Oferta współpracy z Polish Chapter of IEEE EMC Society m.in. w zakresie popularyzacji problematyki bezpieczeństwa elektromagnetycznego m.in. poprzez współorganizowanie seminariów, konferencji lub innych wydarzeń oraz różne formy publikowania informacji
 4. Współorganizacja w 2022 roku Warsztatów Kompatybilno?ci Elektromagnetycznej lub równoważnego wydarzenia w formie np. seminarium / szkolenia. Forma, termin i udział Sekcji do ustalenie podczas zebrania.
 5. Rozpoczęcie działań wspierających organizacją Międzynarodowej Konferencji Kompatybilno?ci Elektromagnetycznej EMC Europe 2023 w Krakowie (Sekcja BEM jest współorganizatorem ? wybór i oddelegowanie członków Sekcji do Komitetu Organizacyjnego EMC Europe 2023)
 6. Oferta wykorzystanie w badaniach naukowych infrastruktury zakupionej/wytworzonej w ramach Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury badawczej - w projekcie EMC-LabNet (emc-labnet.pwr.edu.pl) oraz dyskusjanad możliwo?cią zainicjowania projektu naukowo-badawczego
 7. Dyskusja i wolne wnioski
 8. Zamknięcie posiedzeniaKomunikat z dnia 2020-09-14

Profesor Tadeusz Więckowski - Przewodniczący Sekcji informuje, że Sekcja Kompatybilno?ci Elektromagnetycznej Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk została przekształcona w Sekcję Bezpieczeństwa Elektromagnetycznego.

  Aktualizacja 2024.06.14
spacer